Uutiset

  

 • Uusi metsätalouden kannustejärjestelmä, metka, otetaan käyttöön 2024

   

  Moniin tuottamiimme palveluihin jatkossakin erinomaiset tukimahdollisuudet

   

  Metsänomistajia pitkään palvellut kemera-tuki on päättymässä vuoden 2023 lopussa ja sen korvaa metka-kannustinjärjestelmä. Metkan tukitasot ja tarkemmat tukiehdot on nyt vahvistettu. Valtioneuvosto päätti, että asetus ja laki uudesta metsätalouden kannustejärjestelmästä tulevat voimaan vuoden 2024 alussa. Metsänomistajat tai toimijat heidän valtuuttaminaan voivat hakea metka-tukia 1.3.2024 alkaen Metsäkeskuksesta.

   

  Vanhojen työlajien lisäksi ensi vuonna tukea voidaan hakea myös kulotukseen. Kun kulotusala on alle neljä hehtaaria, voi tukea saada 2000 euroa hehtaarilta. Kulotustuki on 1 500 euroa hehtaarilla, kun kulotusala on vähintään neljä hehtaaria. Kulotusalueelle pitää jättää vähintään 20 kuutiometriä säästöpuita. Säästöpuiden polttamisesta aiheutuva tulonmenetys korvataan enintään 50 kuutiometriin saakka.

   

  Yksityistien perusparannuksen tuen määrä on yhteishankkeissa ja yhteismetsien toteuttamissa hankkeissa 70 prosenttia kokonaiskustannuksista. Yhden maanomistajan kiinteistöllä toteutettavan yksityistien perusparannuksen tuki on 6 000 euroa kilometriä kohden. Uuden metsätien tekemisen tuki on eteläisessä Suomessa 30 prosenttia, keskisessä Suomessa 40 prosenttia ja pohjoisessa Suomessa 50 prosenttia kustannuksista. Jos tiehankkeiden yhteydessä rakennetaan tai korjataan silta, voi tukeen saada korotusta. Uutta on, että tien kantavuus mitataan pudotuspainomittausmenetelmällä perusparannuksen valmistuttua tai uudelta rakennetulta tieltä, ja tien pitää olla riittävän kantava.

   

  Varsinkin suometsien hoito tulee kokemaan suuren mylläyksen. Suometsän hoitosuunnitelman laatimiseen on mahdollista saada tukea 60–80 prosenttia suunnittelun kohtuullisista kustannuksista. Suunnitelmassa olevien vesiensuojeluratkaisujen toteuttamiseen voi saada sataprosenttisen tuen ja piennarteiden tekemiseen 1,35 euron tuen metriä kohden. Vesitalouden hallinnassa ensisijaisia keinoja ovat eri-ikäisrakenteinen metsänkasvatus ja lannoitus. Pelkkää ojien kunnostamista ei enää tueta, mutta tukea voidaan hakea suometsien hoitosuunnitelmien laatimiseen ja erilaisiin vesiensuojelutoimenpiteisiin.

   

  On sanottu, että metka on askel tiellä, jonka suunta on metsien talouskäytön ja luonnonhoidon tasapaino. Metka-tukea voi hakea metsätieverkoston ylläpitoon, kulotukseen, taimikon ja nuoren metsän hoitoon, pienpuun keruuseen, terveyslannoituksiin, sekä määräaikaiseen suojeluun ja metsäluonnon hoitoon.

   

  Uudistuvasta kannustejärjestelmästä voit lukea lisää Suomen metsäkeskuksen sivuilta sekä valtioneuvoston sivuilta.

   

  Palvelevat ja timantinkovat toimihenkilömme tuntevat rahoitusmahdollisuudet, ja auttavat tukiin liittyvissä asioissa!

   

  Metka tekee tuloaan, mitkä asiat muuttuvat?

   

  Metka-tuen työlajit

  Mitä uutta?

  Metsätiet

   

  Kantavuusvaatimus

  Tukea myös yhden tilan hankkeeseen

  Kalojen nousuesteet purettava

  Kulotus

   

  Takaisin omaksi työlajiksi

  Säästöpuita pitää jättää ja polttaa, ja ne korvataan

  Suometsän hoito

   

  Minimiala viisi hehtaaria

  Luontokohteet selvitettävä

  Edellytetään vesiensuojelusuunnitelmaa

  Pelkkää ojien kunnostamista ei tueta

  Piennarteiden tekemiseen tuki

  Luonnonhoito

   

  Myös pienemmät, yhden maanomistajan hankkeet tuen piiriin

  Terveyslannoitus

   

  Edellytys kasvupaikkavaatimuksesta poistuu ja tilalle vaatimus, että puustoa tulee olla vähintään 70 m³ hehtaarilla; taimikkokohteilla 0,7 metrin pituusvaade säilyy

  Ympäristötuki

   

  Kannustin jättää kuollutta puuta

  Taimikon ja nuoren metsän hoito

   

  Tuki haetaan töiden toteuttamisen jälkeen

  Minimialaksi riittää yksi hehtaari

  Kuviolla ei minimikokoa

  Läpimittarajoista siirrytty pituusrajoihin – havupuilla 12, lehtipuilla 15 metriä

  Pienpuun keruussa tulee jättää kuolleet pysty- ja maapuut

  Tukea voi saada, jos edellisen tuen maksusta kulunut vähintään viisi vuotta

   

    Takaisin
 

Aloitetaan yhteistyö nyt

Ota yhteyttä

 

TEMEPA INFRA OY

Huhtalantie 2,
60220 Seinäjoki

Y-tunnus: 3178362-6

Verkkolaskuosoite: 003731783626

      

Operaattori: Maventa (003721291126)

Välittäjätunnus: DABAFIHH

Sähköpostilaskun osoite: 31783626@scan.netvisor.fi