Palvelumme

Palvelut

TeMePalla on käytössään viimeisimmät ja tutkitut menetelmät koneelliseen metsänhoitoon.

Istutuskoneita meillä on käytössä yhteensä viisi, kitkentäkoneita kaksi ja muita taimikonhoitokoneita kolme. Taimikonhoitokoneisiin on mahdollisuus liittää boorinpuutosalueilla lannoitteen levitys. Vesoittumista estämään on myös mahdollista testata kokeiluvaiheessa olevaa purppuranahakkasienen levitystä.

Toteutamme puun poistot tiealueilta sekä maisemahakkuut
Teemme ely-keskuksille tiealueiden puustonpoistohankkeita avaimet käteen periaatteella. Tiealueet ovat metsittyneet ja niiltä ei puustoa ole poistettu kymmeniin vuosiin. Puustosta tulee ely-keskukselle tuloja, jotka lähes kattavat raivaus- ja hakkuukustannukset. Toimintamallia on kehitetty useita vuosia ja nykyinen toimintatapa on
mahdollista laajentaa koko Suomeen.

Olemme vankka ammattilainen sähkölinjojen reunavyöhyke- ja vierimetsähakkuiden kehittäjänä
Toteutamme sähköyhtiöille reunavyöhyke- ja vierimetsähakkuita vuosien kokemuksella. Henkilöstömme on perehdytetty toimimaan turvallisesti sähkölinjojen läheisyydessä ja yrittäjäverkostollamme olemme toteuttaneet kyseisiä töitä tuhansia kilometrejä. Metsänhoitoon kehitetyt koneelliset ratkaisut ovat myös käytettävissä johtokatujen raivauksissa.
Raivauksiin ja oksintaan on käytettävissä Mense, Risu-Pete, Naarva ja Saka raivauspäät.

Metsänviljelytyöt sujuvat kauttamme laadukkaasti ja laatutakuulla

  • Maanmuokkaukset (äestys, laikku-, ojitus- tai kääntömätästys, laikutus)
  • Kylvö ja istutukset kone- tai miestyönä

Taimikonhoitotyöt ammattitaidolla

  • Taimikonhoitotyöt ja hakkuiden ennakkoraivaukset raivaussahalla miestyönä tai koneellisesti
  • Tie- ja ojahankkeiden suunnittelu ja toteutus
  • Tonttipuiden hakkuut yhteistyöverkoston avulla sekä koneellisesti että metsurityönä. Rakennetuilla tonteilla on oikeus kotitalousvähennykseen TeMePan toteuttamissa töissä.

  

 

Aloitetaan yhteistyö nyt

Ota yhteyttä

Tietoa meistä

Äijälänrannantie 34 A 41,
40520 Jyväskylä

Y-tunnus: 2657523-2

Ota yhteyttä

 +358 40 717 0085
 jukka.koivumaki@temepa.fi