Palvelumme

Palvelut

 

Metsäteiden perusparannushankkeiden suunnittelu ja toteutus ammattitaidolla ja kustannustehokkaasti

Ostimme vuoden 2022 alussa Otso Metsäpalvelut Oy:n konkurssipesältä metsäteiden projektikannan. Olemme tällä hetkellä niiden päätoteuttaja Suomessa. Käytämme työssä nykyaikaisia paikkatietoon perustuvia IT-järjestelmiä, kustannustehokkaita työmenetelmiä todelliset tien kunnostustarpeet ja autokaluston vaatimukset sekä tiekuntien osakkaiden tarpeet huomioiden.

Ojitushankkeet

Toteutamme metsäojituksien KeMeRa-hankkeita rahoitusohjelman voimassaoloajan.

Tiealueiden puustonpoistohankkeiden toteutuksia n. 2 000 km
Suunnittelemme ja toteutamme ELY-keskuksille tiealueiden puustonpoistohankkeita avaimet käteen -periaatteella. Tiealueet ovat metsittyneet ja niiltä ei puustoa ole poistettu kymmeniin vuosiin. Puustosta tulee ELY-keskukselle tuloja, jotka lähes kattavat raivaus- ja hakkuukustannukset. Toimintamallia on kehitetty useita vuosia Keski-Suomessa ja se on vähitellen laajentumassa koko Suomeen.

Olemme vankka ammattilainen sähkölinjojen reunavyöhyke- ja vierimetsähakkuiden kehittäjänä ja toteuttajana
Toteutamme sähköyhtiöille reunavyöhyke- ja vierimetsähakkuita vuosien kokemuksella. Henkilöstömme on perehdytetty toimimaan turvallisesti sähkölinjojen läheisyydessä ja yrittäjäverkostollamme olemme toteuttaneet kyseisiä töitä tuhansia kilometrejä. Metsänhoitoon kehitetyt koneelliset ratkaisut ovat myös käytettävissä johtokatujen raivauksissa.

Olemme metsätalouden luonnonhoitohankkeiden päätoteuttaja Suomessa

Olemme toteuttaneet/toteutamme pääosan Metsäkeskuksen kilpailuttamista luonnonhoitohankkeista. Näitä ovat mm. kulotukset ja erilaiset vesiensuojeluhankkeet. Tämän lisäksi asiakkaina ovat myös yritykset ja yhteisöt. Kehitämme toimintaamme mahdollisimman kustannustehokkaaksi ja ammattimaisemmaksi käytännön työssä syntyneiden kokemusten pohjalta. Keinoina ovat mm. työmaiden ketjutukset, henkilöstön jatkuva koulutus ja uuden kaluston hankinta.

 

  

 

Aloitetaan yhteistyö nyt

Ota yhteyttä

temepa infra oy

Äijälänrannantie 34 A 41,
40520 Jyväskylä

Y-tunnus: 3178362-6

Verkkolaskuosoite: 003731783626

Operaattori: Maventa (003721291126)

Välittäjätunnus: DABAFIHH

Sähköpostilaskun osoite: 31783626@scan.netvisor.fi