Palvelumme

Palvelut

TeMePalla on käytössään viimeisimmät ja tutkitut menetelmät koneelliseen metsänhoitoon.

Istutuskoneita TeMePalla on käytössä yhteistyökumppaneidensa kanssa kolme ja taimikonhoitokoneita kolme. Taimikonhoitokoneisiin on mahdollisuus liittää boorinpuutosalueilla lannoitteen levitys. Vesoittumista estämään on myös mahdollista testata kokeiluvaiheessa olevaa purppuranahakkasienen levitystä.

Toteutamme puun poistot tiealueilta sekä maisemahakkuut
Teemme ELY-keskuksille tiealueiden puustonpoistohankkeita avaimet käteen periaatteella. Tiealueet ovat metsittyneet ja niiltä ei puustoa ole poistettu kymmeniin vuosiin. Puustosta tulee ELY-keskukselle tuloja, jotka lähes kattavat raivaus- ja hakkuukustannukset. Toimintamallia on kehitetty useita vuosia Keski-Suomessa ja sitä on tarkoitus laajentaa koko Suomeen.

Olemme vankka ammattilainen sähkölinjojen reunavyöhyke- ja vierimetsähakkuiden kehittäjänä
Toteutamme sähköyhtiöille reunavyöhyke- ja vierimetsähakkuita vuosien kokemuksella. Henkilöstömme on perehdytetty toimimaan turvallisesti sähkölinjojen läheisyydessä ja yrittäjäverkostollamme olemme toteuttaneet kyseisiä töitä tuhansia kilometrejä. Metsänhoitoon kehitetyt koneelliset ratkaisut ovat myös käytettävissä johtokatujen raivauksissa.
Raivauksiin ja oksintaan on käytettävissä Mense, Risu-Pete, Naarva ja Saka raivauspäät.

Metsänviljelytyöt sujuvat kauttamme laadukkaasti ja laatutakuulla

  • Maanmuokkaukset (äestys, laikku-, ojitus- tai kääntömätästys, laikutus)
  • Kylvö ja istutukset kone- tai miestyönä sisältäen tarvittaessa viljelymateriaalit

Taimikonhoitotyöt ammattitaidolla

  • Taimikonhoitotyöt ja hakkuiden ennakkoraivaukset raivaussahalla miestyönä tai koneellisesti

Metsäteiden perusparannushankkeiden suunnittelu ja toteutus

  • TeMePa käyttää kustannustehokkaita menetelmiä todelliset tien kunnostustarpeet huomioiden (myös KeMeRa-hankkeet)

  

 

Aloitetaan yhteistyö nyt

Ota yhteyttä

TEollisuuden metsäpalvelu oy

Äijälänrannantie 34 A 41,
40520 Jyväskylä

Y-tunnus: 2657523-2

Verkkolaskuosoite: 003726575232

Operaattori: Maventa (003721291126)

Välittäjätunnus: DABAFIHH

Sähköpostilaskun osoite: 26575232@scan.netvisor.fi

temepa infra oy

Äijälänrannantie 34 A 41,
40520 Jyväskylä

Y-tunnus: 3178362-6

Verkkolaskuosoite: 003731783626

Operaattori: Maventa (003721291126)

Välittäjätunnus: DABAFIHH

Sähköpostilaskun osoite: 31783626@scan.netvisor.fi