Erikoishakkuiden, metsäteiden  

ja metsänhoidon ammattilainen

Teollisuuden Metsäpalvelu on vaativiin hakkuisiin, metsäteiden perusparannuksiin ja metsänhoitoon erikoistunut yritys.

Koneellisen metsänhoidon edelläkävijä

TeMePalla on käytössään viimeisimmät ja tutkitut menetelmät koneelliseen  ja laadukkaaseen metsänhoitoon.

Metsänhoitotöiden tilauslomake

tiealueiden puustonpoisto, tiealueiden raivaukset

Toteutamme ely-keskuksille tiealueiden puustonpoistohankkeita avaimet käteen periaatteella.

Ylen artikkeli  Ylen uutinen (video)

Sähkölinjojen raivaus sekä reunavyöhyke- ja vierimetsähakkuut

Toteutamme sähköyhtiöille johtokadun raivauksia sekä reunavyöhyke- ja vierimetsähakkuita useiden vuosien vankalla kokemuksella.

Fingridin artikkeli

Metsänhoito- ja parannustöiden toteuttaja

Metsänuudistamisessa ja hoidossa on tärkeää onnistua kerralla jotta saadaan elinvoimainen taimikko. 

Metsänhoitotöiden tilauslomake

 

Viimeisimmät toteutuksemme

 

olemme luotettava kumppani

Meillä on vankka kokemus monista metsänhoidollisista asioista ja mahdollisuuksista.

TeMePa

TeMePan muodostavat Teollisuuden Metsäpalvelu Oy ja sen tytäryhtiö TeMePa Infra Oy ja sen toiminta-alueena on koko Suomi.

TeMePa on vaativiin hakkuisiin, metsäteiden perusparannuksiin ja metsänhoitoon erikoistunut yritys.

Reunavyöhyke- ja vierimetsähakkuita sekä alustan raivauksia toteutamme Carunalle, Elenialle, Fingridille, Järvi-Suomen Energialle, Savon Voimalle sekä muille pienemmille sähköyhtiöille. Järvi-Suomen Energian kanssa TeMePalla on yhteistyösopimus myrskytuhotöissä ja puuston poistosta sähkölinjojen läheisyydestä hakkuiden yhteydessä.

Erikoisosaamistamme ovat Keski-Suomen, Pohjois-Savon ja Etelä-Savon ELY-keskuksille toteuttamamme  puustonpoistohankkeet tiealueilta. Erikoishakkuissa työalueenamme on koko Suomi.

Metsänhoitotöitä toteutamme pääasiassa suurasiakkaille, kuten sahoille ja rahastoille. Käytössämme on metsurien lisäksi koneellisen metsänhoidon viimeisimmät innovaatiot. 

 

Aloitetaan yhteistyö nyt

Ota yhteyttä

Tietoa meistä

Äijälänrannantie 34 A 41,
40520 Jyväskylä

Y-tunnus: 2657523-2

Ota yhteyttä

 +358 40 717 0085
 jukka.koivumaki@temepa.fi