Erikoishakkuiden ja  metsänhoidon ammattilainen

Teollisuuden Metsäpalvelu on vaativiin hakkuisiin ja metsänhoitoon erikoistunut yritys.

Koneellisen metsänhoidon edelläkävijä

TeMePalla on käytössään viimeisimmät ja tutkitut menetelmät koneelliseen  ja laadukkaaseen metsänhoitoon.

Metsänhoitotöiden tilauslomake

Puunpoistot tiealueilta, maisemahakkuut

Toteutamme ely-keskuksille tiealueiden puustonpoistohankkeita avaimet käteen periaatteella.

Sähkölinjojen raivaus sekä reunavyöhyke- ja vierimetsähakkuut

Toteutamme sähköyhtiöille johtokadun raivauksia sekä reunavyöhyke- ja vierimetsähakkuita useiden vuosien vankalla kokemuksella.

Video: Hankala tonttihakkuu

Metsänhoito- ja parannustöiden kehittäjä

Metsänuudistamisessa ja hoidossa on tärkeää onnistua kerralla jotta saadaan elinvoimainen taimikko. 

Metsänhoitotöiden tilauslomake

 

Viimeisimmät toteutuksemme

 

olemme luotettava kumppani

Meillä on vankka kokemus monista metsänhoidollisista asioista ja mahdollisuuksista.

TeMePa

Teollisuuden Metsäpalvelu on vaativiin hakkuisiin ja metsänhoitoon erikoistunut yritys.

Reunavyöhyke- ja vierimetsähakkuita sekä alustan raivauksia toteutamme Carunalle, Elenialle, Fingridille, Järvi-Suomen Energialle, Kajavelle, Savon Voimalle sekä muille pienemmille sähköyhtiöille. Järvi-Suomen Energian kanssa TeMePalla on yhteistyösopimus myrskytuhotöissä ja puuston poistosta sähkölinjojen läheisyydestä hakkuiden yhteydessä.

Erikoisosaamistamme ovat Keski-Suomen, Pohjois-Savon ja Etelä-Savon ELY-keskuksille toteuttamamme  puustonpoistohankkeet tiealueilta. Erikoishakkuissa työalueenamme on koko Suomi.

Asiakkaitamme ovat metsänhoitotöissä Suomen suurimmat metsäteollisuusyritykset, kuten UPM. Käytössämme on metsurien lisäksi koneellisen metsänhoidon viimeisimmät innovaatiot. Metsänhoitotöitä toteutamme pääasiassa Kainuun, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueella.

 

Aloitetaan yhteistyö nyt

Ota yhteyttä

Tietoa meistä

Äijälänrannantie 34 A 41,
40520 Jyväskylä

Y-tunnus: 2657523-2

Ota yhteyttä

 +358 40 717 0085
 jukka.koivumaki@temepa.fi