Luonnonhoito

Luonnonhoidosta puhuttaessa toimenpiteet ovat moninaiset. Yhteisenä tavoitteena luonnonhoidon toimenpiteillä on elinympäristöjen parantaminen, monimuotoisuuden lisääminen sekä ihmisen aiheuttamien epäsuotuisten vaikutusten vähentäminen ja näin ollen luonnon omatoimisten toimintojen vahvistaminen.   

TeMePan toteuttaa metsänhoidollisia kulotuksia ja ennallistamispolttoja, joilla jäljitellään normaalia metsänkierron sykliä, jossa metsät aika-ajoin palavat tuottaen elinympäristön palanutta puuta tarvitseville eliölajeille sekä ravinteita uutta puusukupolvea varten. Lisäksi vahvuutemme on monenlaisten vesiensuojeluun liittyvien hankkeiden suunnittelu ja toteutus. Tällaisia ovat kosteikkorakentaminen, patorakenteet ja muut vesien virtaamisnopeutta ja ravinteiden huuhtoumaa alentavat toimenpiteet. Vesistörakentamiseen liittyy myös suometsänhoito, jossa parannetaan metsänkasvatusolosuhteita suoalueilla vesien suojelulliset seikat huomioiden. Elinympäristöjen hoito pitää sisällään mm. paahderinteiden ja lehtomaisten alueiden kunnostukset, joissa hoitotoimenpiteenä on pääasiassa puustonpoisto.

Asiakkaitamme luonnonhoidon hankkeissa ovat yksityiset maanomistajat joko suoraan tai esim. Metsäkeskuksen järjestämän hankehaun kautta, kunnat, riistakeskus sekä muut toimijat.

Mikäli luonnonhoidon ajatuksia alkaa viritä, ottakaa yhteyttä toimihenkilöömme, niin keskustellaan millaisilla toimilla voimme yhteistuumin asian hoitaa.

Ota yhteyttä

 

40

Vuotta kokemusta

 

yli 1500

Valmistunutta kohdetta

 

150

Asiantuntijan verkosto

 

 

Aloitetaan yhteistyö nyt

Ota yhteyttä

 

TEMEPA INFRA OY

Huhtalantie 2,
60220 Seinäjoki

Y-tunnus: 3178362-6

Verkkolaskuosoite: 003731783626

      

Operaattori: Maventa (003721291126)

Välittäjätunnus: DABAFIHH

Sähköpostilaskun osoite: 31783626@scan.netvisor.fi