Vesiensuojelu

Vesiensuojelutoimenpiteitä toteutetaan monin eri keinoin. Tärkeimmät tavoitteet vesiensuojeluhankkeissa on ravinnehuuhtoumien ja eroosion vähentäminen sekä alueen monimuotoisuuden lisääminen. Suurin osa vesiensuojeluhankkeista on tullut TeMePalle toteutukseen Metsäkeskuksen hankehaun kautta, mutta jatkossa hankkeita voidaan toteuttaa valtion tukemana myös suoraan maanomistajille. Toimenpiteinä voidaan käyttää kosteikkojen ja laskeutusaltaiden rakentamista tai kunnostamista/laajentamista, erilaisia patorakenteita, pintavalutuskenttiä tai uomansuojausta tai -tukkimista. Hankkeita voidaan toteuttaa myös riistanhoito huomioiden.

Vesiensuojelu on myös tärkeässä roolissa suometsienhoitohankkeissa. Suometsänhoitohankkeissa on tavoitteena suoalueiden hyödyntäminen metsätaloudelliseen käyttöön. Toteutustapana on usein kunnostusojitus, jonka yhteydessä toteutetaan tarvittavat vesiensuojelurakenteet. Myös tuhkalannoituksen mahdollisuus hoitotoimenpiteenä otetaan huomioon. Suometsänhoitohankkeisiin on tarjolla valtion tukea. Kemera-tuettuja suometsänhoitohankkeita päätimme vuonna 2022 n. 600 hehtaarin alueelta.

TeMePan henkilöstöllä on asiantuntemus ja resurssit suunnitella ja toteuttaa vesiensuojeluhankkeet alueelle tarkoituksenmukaisin keinoin. Suunnitelmamme pohjautuu tutkimustietoon, paikkatietoon sekä kokemukseen. Toteutuksessa hyödynnämme laajaa alihankintaverkostoamme, jolta löytyy kalustoa luonnonhoitohankkeiden kustannustehokkaaseen rakentamiseen, esim. pitkäpuomisia kaivinkoneita ja maansiirtokoneita.

 

Kysy lisää toimihenkilöiltämme

 

40

Vuotta kokemusta

 

yli 1500

Valmistunutta kohdetta

 

150

Asiantuntijan verkosto

 

 

Aloitetaan yhteistyö nyt

Ota yhteyttä

 

TEMEPA INFRA OY

Huhtalantie 2,
60220 Seinäjoki

Y-tunnus: 3178362-6

Verkkolaskuosoite: 003731783626

      

Operaattori: Maventa (003721291126)

Välittäjätunnus: DABAFIHH

Sähköpostilaskun osoite: 31783626@scan.netvisor.fi